ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
25 września 2020, 12:54

Boguchwała, dnia 25 września 2020 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Zakup i montaż instalacji pilotażowej – 4 węzły stacjonarne, 1 dron, 3 węzły hydr., komputer, serwer, router, kamery (2 szt.), tablica świetlna (stacja bazowa) w ramach projektu pn.: „Boguchwała SMART CITY – rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (3 zadania częściowe).

Znak Sprawy:           RIZ.271.18.2020

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: Zadanie częściowe nr 1: 119 617,50 zł brutto. Zadanie częściowe nr 2: 156 148,50 zł brutto Zadanie częściowe nr 3: 339 234, 00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 25 września 2020 roku do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Zadanie częściowe nr 1: Zakup, dostawa, konfiguracja urządzenia bezzałogowego (drona) wraz z kompletnym oprogramowaniem.

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin wykonania zamówienia.
 2. Warunki płatności.

Cena

[60%]

Długość okresu gwarancji jakości na urządzenie bezzałogowe (dron)

[40%]

1

 

Fotoacc

Grzegorz Łoboziński

Babica 144

38-120 Czudec

 

 

81 180,00 zł brutto

30 miesięcy

 1. Do 60 dni od dnia podpisania umowy
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 10 do SIWZ

2

 

 

Softblue S.A.

ul. J. Zamoyskiego 2B

85-063 Bydgoszcz

 

 

92 865,00 zł brutto

24 miesiące

 1. Do 60 dni od dnia podpisania umowy
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 10 do SIWZ

 

Zadanie częściowe nr 2: Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

Cena

[60%]

Długość okresu gwarancji jakości na komputer pomiarowy

[40%]

1

 

NEXET Sp. z o.o.

ul. płk. K. Iranka-Osmeckiego 6b

35-506 Rzeszów

 

114 267,00 zł brutto

36 miesięcy

 1. Do 60 dni od dnia podpisania umowy
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 11 do SIWZ

2

 

 

InFast Sp. z o.o.

ul. Legionów 31

35-111 Rzeszów

 

129 027,00 zł brutto

36 miesięcy

 1. Do 60 dni od dnia podpisania umowy
 2. Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 11 do SIWZ

 

Zadanie częściowe nr 3: Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja urządzeń pomiarowych

Do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert, nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Liczba odwiedzin: 891010

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała