ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
06 sierpnia 2020, 11:12

Ogłoszenie nr 540145334-N-2020 z dnia 06-08-2020 r.

 

Boguchwała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 564163-N-2020
Data: 20/07/2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-10, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-12, godzina: 09:30

««« powrót
Liczba odwiedzin: 891010

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała