ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
15 czerwca 2020, 11:25

Boguchwała, dnia 15 czerwca 2020 roku

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Dotyczy:                    Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała. Oświetlenie w Boguchwale przy ulicy Łąkowej

 

Znak Sprawy:           RIZ.271.13.2020

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 50 000,00 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 15 czerwca 2020 roku do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

[60%]

Długość okresu gwarancji jakości

[40%]

1

ELRES Sp. z o.o.

Ul. Boya – Żeleńskiego 4,
35-105 Rzeszów

46 248,00 zł brutto

5 lat

1. nie wcześniej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 10 września 2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

F.H.U. INSIDE
Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

Ul. Wetlińska 3A,
35-082 Rzeszów

44 251,67 zł brutto

5 lat

1. nie wcześniej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 10 września 2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

ANTARES Adam Antonik Sp. J.

Ul. Langiewicza 22,
35-085 Rzeszów                  

35 960,46 zł brutto

5 lat

1. nie wcześniej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 10 września 2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

Firma Usługowa
„EL-MAG”
Magdalena Mysona

Ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna

48 592,22 zł brutto

5 lat

1. nie wcześniej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 10 września 2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

Usługi Elektromonterskie
„EL-SEK”
Patryk Sekulski

Ul. Grunwaldzka 10,
37-420 Rudnik nad Sanem

35 055,00 zł brutto

5 lat

1. nie wcześniej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 10 września 2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

           

Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała