ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
03 czerwca 2020, 10:36

 

 

Dotyczy:                    Opróżnianie koszy na terenie Gminy Boguchwała w II półroczu 2020 roku

Znak Sprawy:           RIZ.271.12.2020

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 110 000,00 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 3 czerwca 2020 roku do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

1.Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy

2.Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy

3.Warunki płatności

Cena

[60%]

Dodatkowa odległość od kosza podlegająca sprzątaniu

[30%]

Emisja
spalin

[5%]

Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych  w ramach realizacji zadania

[5%]

1

SPÓŁDZIELNIA
SOCJALNA
EKO-MADBUD

Ul. Suszyckich 19/11,
36-040 Boguchwała

71 931,50 zł brutto

W promieniu

10 m lub więcej

od kosza

Wykonawca

POSIADA CO NAJMNIEJ 1 SAMOCHÓD

spełniający normę spalin EURO 5 lub wyższą

Wykonawca do realizacji zamówienia

NIE BĘDZIE ZATRUDNIAŁ

osób niepełnosprawnych w pełnym wymiarze czasu pracy

1. 01.07.2020

2. 31.12.2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

GOSPODARKA
KOMUNALNA
Sp. z o.o.

Ul. Suszyckich 9,
36-040 Boguchwała

77 451,42 zł brutto

W promieniu

10 m lub więcej

od kosza

Wykonawca

POSIADA CO NAJMNIEJ 1 SAMOCHÓD

spełniający normę spalin EURO 5 lub wyższą

Wykonawca do realizacji zamówienia

BĘDZIE ZATRUDNIAŁ 1 LUB WIĘCEJ OSÓB

Niepełnosprawnych w pełnym wymiarze czasu pracy

1. 01.07.2020

2. 31.12.2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała