ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
23 marca 2020, 10:20

Dotyczy:                    Remonty cząstkowe dróg gminnych w 2020 roku

Znak Sprawy:           RIZ.271.5.2020

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 241 691,31 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 23 marca 2020 roku do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia robót budowlanych
  3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji jakości

1

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
Spółka Akcyjna

Ul. Drogowców 1,
39-200 Dębica

283 704,42 zł brutto

18
miesięcy

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 25.09.2020, w tym 65% - 70% zakresu przedmiotu umowy do 16.06.2020

3. do 16.10.2020

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik

Nosówka 181,
36-046 Zgłobień

244 155,00 zł brutto

18
miesięcy

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 25.09.2020, w tym 65% - 70% zakresu przedmiotu umowy do 16.06.2020

3. do 16.10.2020

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

GOSPODARKA
KOMUNALNA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Suszyckich 9,
36-040 Boguchwała

253 749,00 zł brutto

18
miesięcy

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 25.09.2020, w tym 65% - 70% zakresu przedmiotu umowy do 16.06.2020

3. do 16.10.2020

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała