ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
05 grudnia 2019, 10:57

RIZ.271.42.2019                                                                                              Boguchwała, 05-12-2019 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale

zamierza przeznaczyć kwotę: 34 880,00 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 05-12-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji na drukarkę laserową kolorową

Rozmiar pamięci wbudowanej tabletu

1

SUNTAR Sp. z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

37 998,39 zł brutto

36 miesięcy

32 GB

1. z dniem zawarcia umowy

2. do 30.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

GRUPA E Sp. z o.o.

Ul. Piwna 32,

43-100 Tychy

25 456,08 zł brutto

36 miesięcy

32 GB

1. z dniem zawarcia umowy

2. do 30.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

MPC Paweł Oleksiewicz

Ul. Podrzeczna 38

99-300 Kutno

28 290,00 zł brutto

36 miesięcy

32 GB

1. z dniem zawarcia umowy

2. do 30.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

INFAST Sp. z o.o.

Ul. Legionów 31

35-111 Rzeszów

32 336,70 zł brutto

36 miesięcy

32 GB

1. z dniem zawarcia umowy

2. do 30.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała