ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
15 stycznia 2020, 15:17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:               Usługi pocztowe dla Gminy Boguchwała – 2020 rok

Znak sprawy:       RIZ.271.39.2019

 

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843] Zamawiający - Gmina Boguchwała - informuje, że dnia 02-01-2020 r. zawarto umowę z następującym Wykonawcą:

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała