ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
04 grudnia 2019, 10:18

RIZ.271.39.2019                                                                               Boguchwała, 04-12-2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. Usługi Pocztowe dla Gminy Boguchwała – 2020 rok

zamierza przeznaczyć kwotę: 272 320,00 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 04-12-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz

adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

1

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa

272 320,00
zł brutto

  1. 1 stycznia 2020 roku
  2. 31 grudnia 2020 roku
  3. Zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami
Liczba odwiedzin: 1096468

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała