ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
29 listopada 2019, 10:51

RIZ.271.41.2019                                                              Boguchwała, dnia 29 listopada 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Zadanie 1: Remont drogi nr 108182R w Woli Zgłobieńskiej

Zadanie 2: Remont drogi nr 108183R w Woli Zgłobieńskiej

zamierza przeznaczyć kwotę: 663 064,39 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe:

Zadanie nr 1:              289 879,73 zł brutto

Zadanie nr 2:              373 184,66 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 29-11-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Zadanie nr 1: „Zadanie 1: Remont drogi nr 108182R w Woli Zgłobieńskiej”

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonywania robót budowlanych
  3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Hanasiewicza 19,
35-103 Rzeszów

312 848,94 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp z o.o.

Rudna Mała 47B,
36-060 Głogów Małopolski

292 442,52 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Dróg i Mostów
Sp. z o.o.

Ul. Rejtana 6,
35-310 Rzeszów

266 415,91 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

KONSORCJUM:

LIDER:
PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10E,
23-200 Kraśnik

PARTNER:
PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz

266 739,66 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,
39-200 Dębica

260 378,06 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

6

MATBUD
Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała

435 269,04 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

 

Zadanie nr 2:Zadanie 2: Remont drogi nr 108183R w Woli Zgłobieńskiej”

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonywania robót budowlanych
  3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Hanasiewicza 19,
35-103 Rzeszów

358 208,48 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp z o.o.

Rudna Mała 47B,
36-060 Głogów Małopolski

349 149,79 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Dróg i Mostów
Sp. z o.o.

Ul. Rejtana 6,
35-310 Rzeszów

306 414,46 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

KONSORCJUM:

LIDER:
PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10E,
23-200 Kraśnik

PARTNER:
PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz

323 239,66 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,
39-200 Dębica

311 021,96 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

6

MATBUD
Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,
36-040 Boguchwała

498 187,39 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 29 maja 2020 roku

3. 17 czerwca 2020 roku

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała