ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
27 listopada 2019, 11:01

RIZ.271.40.2019                                                                                   Boguchwała, 27-11-2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Niechobrz – dz. 2094/1

Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Lutoryż , dz.1659, – etap od słupa nr 1 do nr 3

Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej  w Kielanówce działka 389

zamierza przeznaczyć kwotę: 201 579,08 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe:

Zadanie nr 1:              133 490,98 zł brutto

Zadanie nr 2:              38 013,63 zł brutto

Zadanie nr 3:              30 074,47 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 27-11-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Niechobrz – dz. 2094/1

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

ELRES Sp. z o.o.

ul. Boya – Żeleńskiego 4

35-105 Rzeszów

119 433,00 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 30.03.2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Firma Usługowa
„EL-MAG”
Magdalena Mysona

Ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

116 850,00 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 30.03.2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22

35-085 Rzeszów

72 557,70 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 30.03.2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Ul. Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

83 632,47 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 30.03.2020

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Lutoryż , dz.1659, – etap od słupa nr 1 do nr 3

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Usługowa
„EL-MAG”
Magdalena Mysona

Ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

48 659,45 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22

35-085 Rzeszów

29 889,00 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Ul. Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

49 182,05 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej  w Kielanówce działka 389

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Usługowa
„EL-MAG”
Magdalena Mysona

Ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

52 848,57 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22

35-085 Rzeszów

54 120,00 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Ul. Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

42 993,40 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 23.12.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała