ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
13 grudnia 2019, 09:26

Ogłoszenie nr 540272772-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.

Boguchwała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510272847-N-2019
Data: 13-12-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część 1: Zadanie 1: Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale; sekcja: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik Email wykonawcy: Adres pocztowy: Nosówka 181 Kod pocztowy: 36-046 Miejscowość: Zgłobień Kraj/woj.: podkarpackie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała