ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
13 grudnia 2019, 09:12
Ogłoszenie nr 540272747-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.
Boguchwała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510272847-N-2019
Data: 13-12-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: NIE
W ogłoszeniu powinno być: Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: TAK
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała