ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
12 listopada 2019, 10:14

RIZ.271.37.2019                                                                          Boguchwała, dnia 12-11-2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Zadanie 1: Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale;

Zadanie 2: Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika  w Boguchwale

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

 

Pytanie nr 1:

„W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym „Zadanie 2: Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika  w Boguchwale – etap I ” ELRES Sp. z o.o. prosi o zamieszczenie schematu E0-5 - Szafka oświetlenia SOU”

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przedstawia schemat szafki oświetleniowej SOU.

Załączniki:
3914_schemat_sou__kopernika_e_sou.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała