ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
07 listopada 2019, 08:53

Ogłoszenie nr 540239020-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.

Boguchwała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 611816-N-2019
Data: 31/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załączniki: część nr 2 - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika w Boguchwale
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2020-04-30
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2020-06-30

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała