ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
15 listopada 2019, 10:46

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Zadanie 1: Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale;

Zadanie 2: Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika  w Boguchwale - etap I

zamierza przeznaczyć kwotę: 626 091,73 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe:

Zadanie nr 1:             450 167,61 zł brutto

Zadanie nr 2:              175 924,12 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 15-11-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Zadanie nr 1: „Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale”

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD

Marek Chromik

Nosówka 181,

36-046 Zgłobień

429 423,71zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

MAT-BUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,

36-040 Boguchwała

564 941,56 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp z o.o.

Rudna Mała 47B,

36-060 Głogów Małopolski

468 523,72 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

477 428,10 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa

Kielnarowa 20,

36-020 Tyczyn

482 256,73 zł brutto

5 lat

1. 14 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

Zadanie nr 2:Budowa i modernizacja  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Budowa oświetlenia ul. Kopernika  w Boguchwale”

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

ELRES Sp. z o.o.

ul. Boya – Żeleńskiego 4

35-105 Rzeszów

170 601,00 zł brutto

5 lat

1. 7 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

MAT-BUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,

36-040 Boguchwała

413 457,97 zł brutto

5 lat

1. 7 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

ANTARES – Adam Antonik Sp. j.

ul. Langiewicza 22,

35-085 Rzeszów

157 416,09 zł brutto

5 lat

1. 7 dni od daty zawarcia umowy

2. 30 czerwca 2020 roku

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała