ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
18 listopada 2019, 10:34

RIZ.271.35.2019                                                                                                                                                          Boguchwała, 18-11-2019 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Budowa pompowni wody II strefy zasilania w Boguchwale

zamierza przeznaczyć kwotę: 527 024,78 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 18-11-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin wykonania robót budowlanych*
  3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy*
  4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

Skrócenie terminów realizacji zamówienia

Wykonawca oświadcza, iż deklaruje skrócenie terminów realizacji zamówienia o:

1

BPP-INŻ Sp. z o.o.

Ul. Wróblewskiego 4,

37-500 Jarosław

549 994,16 zł brutto

5 lat

14 dni

Termin zakończenia robót budowlanych: do 3 kwietnia 2020

Termin wykonania przedmiotu umowy:  do 16 kwietnia 2020

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 17.04.2020

3. do 30.04.2020

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

AQUA INSTAL
Sabina Śmich

Ul. Miarki 36,

41-400 Mysłowice

848 700,00 zł brutto

5 lat

30 dni

Termin zakończenia robót budowlanych: do 18 marca 2020

Termin wykonania przedmiotu umowy:  do 31 marca 2020

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 17.04.2020

3. do 30.04.2020

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o.

Zgłobień 15

36-046 Zgłobień

348 717,23 zł brutto

5 lat

30 dni

Termin zakończenia robót budowlanych: do 18 marca 2020

Termin wykonania przedmiotu umowy:  do 31 marca 2020

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy

2. do 17.04.2020

3. do 30.04.2020

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

*maksymalne terminy realizacji zamówienia; punktowane w ramach kryterium oceny ofert

Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała