ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
11 października 2019, 10:36

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Wyposażenie szkolnych pracowni (2 części)” na potrzeby realizacji projektu pn.:„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”

 zamierza przeznaczyć kwotę 80 808,70 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe

 

zadanie 1:       67 673,40 zł brutto

zadanie 2:       13 135,30 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 11-10-2019 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Na zadanie częściowe nr 1:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

1.Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy

2.Termin zakończenia

3.Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

Ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa

69 003,00 zł brutto

24 miesiące

1.Z dniem zawarcia umowy

2.15.11.2019

3.Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

EDUCARIUM Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

64 070,00 zł brutto

24 miesiące

1.Z dniem zawarcia umowy

2.15.11.2019

3.Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

VICTOR Paweł Dulny

Ul. Wybickiego 10e\6, 87-100 Toruń

88 365,00 zł brutto

24 miesiące

1.Z dniem zawarcia umowy

2.15.11.2019

3.Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

MadiTech Sp. z o.o.

Ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

65 319,80 zł brutto

24 miesiące

1.Z dniem zawarcia umowy

2.15.11.2019

3.Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

NOWA SZKOŁA Sp z  o.o.

Ul. POW 25, 90-248 Łodź

53 410,00 zł brutto

24 miesiące

1.Z dniem zawarcia umowy

2.15.11.2019

3.Zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

Na zadanie częściowe nr 2 – NA ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

 

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała