ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
18 października 2019, 10:15

RIZ.271.32.2019                                                                                   Boguchwała, 18-10-2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389

zamierza przeznaczyć kwotę: 30 074,47 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 18-10-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona

ul Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

47.965,41 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 22.11.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

F.H.U. INSIDE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY INSTALACYJNE

UL. Wetlińska 3A,

35-082 Rzeszów

51.920,35 zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 22.11.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała