ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
24 września 2019, 12:20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale

w ramach realizacji zadania pn.

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

zamierza przeznaczyć kwotę: 21 402,00 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 24-09-2019 r. do godz. 11:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

INFAST Sp. z o.o.

Ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów

19 606,20 zł brutto

36

miesięcy

1. od dnia zawarcia umowy.

2. 08.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Marian Witek

Ul. Partyzantów 72, 36-040 Boguchwała

13 500,00 zł brutto

36

miesięcy

1. od dnia zawarcia umowy.

2. 08.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała