ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
24 września 2019, 10:53

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389

zamierza przeznaczyć kwotę: 30 074,47 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 24-09-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona

ul Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

Adres do korespondencji:

Ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

49 705,47

zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 31.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz

Ul. Szczepana 11, 38-457 Świerzowa Polska

59 800,00

zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 31.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

ELEKTRO-FER Monika Ferenc

Ul. Borowa 39, 35-232 Rzeszów

56 260,46

zł brutto

5 lat

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 31.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

ANTARES – Adam Antonik Sp. J.

Ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów

65 251,50

zł brutto

3 lata

1. do 7 dni do daty zawarcia umowy

2. do 31.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała