ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
17 września 2019, 11:04

RIZ.271.28.2019                                                                                   Boguchwała, 17-09-2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Nosówka, dz. o nr ewid. 101/1, 122/1, 121/1, 120/1, 119/4, 118/1, 117/1, 116/1, 136/2, 136/1, 135/1, 134/1; Nosówka, dz. o nr ewid. 1392

zamierza przeznaczyć kwotę: 133 477,58 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 17-09-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia robót
  3. Termin wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała

190 856,07 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 17.10.2019

3. 31.10.2019

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik

Nosówka 181, 36-046 Zgłobień

124 886,34 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 17.10.2019

3. 31.10.2019

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała