ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
05 września 2019, 11:37

RIZ.271.26.2019                                                                                                     Boguchwała, 05-09-2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA z funkcją ograniczania stref skażeń. Samochód dla OSP w Niechobrzu

zamierza przeznaczyć kwotę: 861 000,00 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 05-09-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

Parametr techniczny – pojemność zbiornika wody

1

STOLARCZYK MIROSŁAW
TECHNOLOGIA POŻARNICZA

25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268A

886 584,00 zł brutto

24
miesiące

4.001 – 4.500 litrów

1. z dniem zawarcia umowy

2. do 31.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała