ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
20 sierpnia 2019, 11:12

RIZ.271.22.2019                                                                                  Boguchwała, 20-08-2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

zamierza przeznaczyć kwotę: 5 211 809,27 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 20-08-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia robót budowlanych
  3. Termin wykonania przedmiotu umowy
  4. Warunki płatności

Cena

Długość
okresu
gwarancji

1

Firma Handlowa ROSE
Tomasz Leszczak

ul. Bieszczadzka 16a,
38-100 Strzyżów

5 000 000,00 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

PRO100 Dominik Niezgoda

ul. W. Witosa 36,
36-100 Kolbuszowa

5 473 500,00 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

Usługi Budowlane
„ROMEX”
Zawitkowski Roman

ul. Dojazdowa 33,
37-500 Jarosław

5 260 527,19 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

4

AJ Profibud
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

36-016 Chmielnik 277 b

5 896 676,65 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

5

Przebsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Budomax” Biały, Kuźniar Sp. J.

ul. Jagiellońska 9,
35-025 Rzeszów

5 629 323,10 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

6

Zakład Usługowo Handlowy „ELEKTROBUD”

Golcowa 24a,
36-230 Domaradz

5 352 801,19 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

7

Firma Budowlana
„REMBISZ”
Ryszard Rembisz

Zielona 39A,
36-130 Raniżów

4 880 200,00 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

8

Firma Budowlano-Handlowa RAK
Spółka Jawna

ul. Dębicka 107,
35-213 Rzeszów

4 716 639,23 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

9

AKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zawiszy Czarnego 26a,
35-082 Rzeszów

5 345 490,23 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

10

SOLKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 72,
36-020 Tyczyn

4 811 464,68 zł brutto

5 lat

1. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. do 15.01.2021

3. do 12.02.2021

4. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała