ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
17 lipca 2019, 11:55

 

RIZ.271.19.2019                                                                                                  Boguchwała, 17-07-2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale

w ramach realizacji zadania pn.

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF.

zamierza przeznaczyć kwotę 174 906,00 zł brutto z następującym podziałem na zadania częściowe:

Zadanie 1: 153 504,00 zł brutto

Zadanie 2: 21 402,00 zł brutto

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

 

Zadanie częściowe nr 1 – meble, sprzęt AGD – wpłynęły 3 oferty

 

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin realizacji zamówienia
  2. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji jakości

1

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

47 784,27 zł brutto

24 miesiące

1.Zadanie 1 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia

zadanie 2 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia

2. Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

2

PB Tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25. 85-868 Bydgoszcz

50 600,97 zł brutto

24 miesiące

1.Zadanie 1 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia

zadanie 2 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia

2. Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

3

Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka

ul. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów

44 217,52 zł brutto

24 miesiące

Zadan

1.Zadanie 1 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia

zadanie 2 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia

2. Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Zadanie częściowe nr 2 – sprzęt multimedialny – wpłynęła 1 oferta

 

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin realizacji zamówienia
  2. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji jakości

1

PB Tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25. 85-868 Bydgoszcz

15 453,72 zł brutto

24 miesiące

1.Zadanie 1 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia

zadanie 2 – 40 dni od daty udzielenia zamówienia

2. Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

Liczba odwiedzin: 805167

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała