ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
16 lipca 2019, 10:57

RIZ.271.17.2019                                                                                                     Boguchwała, 16-07-2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.

Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Racławówce dz. 1262/1

zamierza przeznaczyć kwotę 48 758,37 zł brutto

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 16-07-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

Zakład Usług Elektrycznych „EL-KAM” Kamil Kowalski

Jeżowe 690B,

37-430 Jeżowe

38 745,00 zł brutto

60 miesięcy

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 30.09.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

ul. Wetlińska 3A,

35-082 Rzeszów

57 603,63 zł brutto

60 miesięcy

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 30.09.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

3

ANTARES – Adam Antonik S.J.

ul. Langiewicza 22,

35-085 Rzeszów

46 430,36 zł brutto

60 miesięcy

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 30.09.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

Liczba odwiedzin: 858293

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała