ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w toku licytacji elektronicznej
11 kwietnia 2019, 14:45

 RIZ.271.8.2019                                                                                Boguchwała, 11-04-2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W TOKU LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej została wybrana oferta złożona przez:

Dariusz Krupa, Infast Sp. z o.o.
Szopena 51
35-055, Rzeszów

o wartości 47300 PLN.

 

UZASADNIENIE:

Zamawiający prowadził przedmiotowe postępowanie w trybie licytacji elektronicznej. Zgodnie z  czasem wyznaczonym na składanie ofert w postaci elektronicznej zawierających cenę brutto, Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą, czyli zawierającą najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia i tym samym został zwycięzcą licytacji elektronicznej.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała