ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
02 kwietnia 2019, 11:33

 

Boguchwała, dnia  02-04-2019  roku

RIZ.271.7.2019

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej zamierza przeznaczyć kwotę brutto 4 200 000,00 zł brutto.

 

 

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 02-04- 2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane     – 40 %

 

 

 

 1.  

 

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak

ul. Bieszczadzka 16a

38-100 Strzyżów

4 928 217,71 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 1.  

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Budomax” Biały, Kuźniar Sp. j.

Ul. Jagiellońska 9

35-025 Rzeszów

4 823 943,52 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 1.  

 

TGE INSTAL Sp. z o.o.

Rakszawa 199

37-111 Rakszawa

4 261 622,98 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 

4

 

POLBUD Tomasz Szczepański

ul. J. Słowackiego 24

35-060 Rzeszów

4 053 621,68 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 1.  

Zakład Usługowo-Handlowy „ELEKTROBUD” Jan Ślęczka

Golcowa 24a

36-230 Domaradz

5 891 090,94 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 1.  

 

 

 

Akar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Zawiszy Czarnego 26a

35-082 Rzeszów

4 459 585,70 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 1.  

Firma Budowlano-Handlowa Rak Spółka Jawna

Ul. Dębicka 107

35-213 Rzeszów

4 197 997,15 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 

8

ZRB Jan Ciepły

Al. Gen. Wl. Sikorskiego 302

35-304 Rzeszów

5 980 223,54 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 858293

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała