ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
09 kwietnia 2019, 14:04

 

Boguchwała, dnia  09-04-2019  roku

RIZ.271.6.2019

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. Budowa infrastruktury technicznej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w gminie Boguchwała dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej (MŚP) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”: zamierza przeznaczyć kwotę brutto 4 752 147,20 zł brutto.

 

 

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 09-04- 2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

Okres gwarancji– 20 %

 

 

 

Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej – 20 %

 1.  

1

SANTEX Kazimierz Czapka

Ul. Wspólna 13B

39-120 Sędziszów Małopolski

 

3 854 574,00 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
 1. Warun2. Warunki płatności zgodnie z u
 1. 2

 

 

 

 

 

Bogdan Duplaga Instalatorstwo Sp. z o.o.

Racławówka 304a

36-047 Niechobrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 477 210,00 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 1.  

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

4 218 774,49 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 budowy

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.
 1.  

 

 

 

 

 

Inżynieria Rzeszów S.A.

Ul. Podkarpacka 59A

35-082 Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 197 857,00 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 1.  

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

3 952 196,55 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 1.  

 

 

Konsorcjum firm:

Lider:

Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o.

Zgłobień 15

36-046 Zgłobień

Partner:

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Suszyckich 8

36-040 Boguchwała

 

 

 

3 345 989,07 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 1.  

Zakład Instalacyjno-Budowlany „LISBUD” Paweł Lisowski

4 459 721,70 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lub więcej budów

 1. Terminy realizacji zamówienia:

Etap I realizacji:

 1. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy,
 2. opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do dnia 31.12.2019 r.

 Etap II realizacji:

 1. przekazanie placu budowy - w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 31.08.2020 r.
 3. wykonanie przedmiotu umowy do 30.09.2020 r.
  1. Warunki płatności zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 807929

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała