ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
13 marca 2019, 10:36

 

Boguchwała, dnia  13-03-2019  roku

RIZ.271.5.2019

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej zakres 3 zamierza przeznaczyć kwotę brutto 54 432,81 zł.

 

 

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 13-03-2019 r. do godz. 09:30 wpłynęły następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane     – 40 %

 

 

 

  1.  

1

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona

ul. Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna

76 963,56 zł brutto

 

 

 

 

 

60 miesięcy

  1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia: do dnia 15.05.2019 r.
  3. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 

  1. 2. 2.

 

2

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

ul. Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

54 771,90 zł brutto

 

 

 

 

60 miesięcy

  1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia: do dnia 15.05.2019 r.
  3. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 807812

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała