ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
12 lipca 2018, 11:23

Boguchwała, dnia  12-07-2018  roku

FP.271.29.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:  Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Boguchwała w ramach inwestycji „Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj- zadanie 1”  

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

277 198,34 zł brutto   

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

 

Długość okresu gwarancji jakości    – 40 %

 

  1. 11      1.

 Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych

ROKAN Dawid Rość Sp. Jawna

ul. Kwiatkowskiego 6

35-311 Rzeszów

363 237,13 zł brutto

 

 

 

 

 

5 lat

1.Termin wykonania:

1.1 Termin rozpoczęcia: do 7 dni od daty zawarcia umowy

1.2 Termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 30.11.2018r.

1.2.1 Minimum 70% zakresu przedmiotu umowy- do dnia 07.09.2018r.

1.3 Termin wykonania przedmiotu umowy: do 10.12.2018r.

2. Zgodnie ze wzorem umowy

  1.           2.

Gokom Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Suszyckich 9

36-040 Boguchwała

 

327 464,07 zł brutto

 

 

 

 

5 lat

1.Termin wykonania:

1.1 Termin rozpoczęcia: do 7 dni od daty zawarcia umowy

1.2 Termin zakończenia robót budowlanych: do 30.11.2018r.

1.2.1 Minimum 70% zakresu przedmiotu umowy- do dnia 07.09.2018r.

1.3 Termin wykonania przedmiotu umowy: do 10.12.2018r.

2. Zgodnie ze wzorem umowy

  1.           3.

Usługowy Zakład Wodno Kanalizacyjny CO i Gaz

Roman Szul

Os. Sobieskiego 71

37-200 Przeworsk

364 080,00 zł brutto

 

 

 

 

 

5 lat

1.Termin wykonania:

1.1 Termin rozpoczęcia: do 7 dni od daty zawarcia umowy

1.2 Termin zakończenia robót budowlanych: do 30.11.2018r.

1.2.1 Minimum 70% zakresu przedmiotu umowy- do dnia 07.09.2018r.

1.3 Termin wykonania przedmiotu umowy: 10.12.2018r.

2. Zgodnie ze wzorem umowy

 

Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała