ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
08 czerwca 2018, 11:09

 

 

Boguchwała, dnia  08-06-2018  roku

FP.271.15.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego
w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”

Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale   

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1 018 997,91 zł brutto

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

 

Wydłużona gwarancja wykonawcy na urządzenia, w tym moduły fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcję     – 30 %

 

 

 

 

Doświadczenie kierownika budowy lub robót branży elektrycznej – 10%

 

  1. 11      1.

ML SYSTEM S.A.

Zaczernie 190 G

36-062 Zaczernie

1 503 125,05 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

7 lat

 

 

 

 

 

3 budowy  w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy PV min. 10 kW

 

1.Termin wykonania:

1.1 Termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy

1.2 Termin zakończenia robót budowlanych- zadania 1 i 2: do 01.10.2018r.

1.3 Termin wykonania przedmiotu umowy zadania 1 i 2: do 22.10.2018r.

 

2.Zgodnie ze wzorem umowy

 

  1. 22     2.

F. B. U. H. WALMAR Krzysztof Marecki

ul. Menerki 13B

36-060 Głogów Małopolski

1 997 058,93 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

7 lat

 

 

 

 

 

 

 

1 budowa w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy PV min. 10 kW

 

 

 

1.Termin wykonania:

1.1 Termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy

1.2 Termin zakończenia robót budowlanych- zadania 1 i 2: do 01.10.2018r.

1.3 Termin wykonania przedmiotu umowy zadania 1 i 2: do 22.10.2018r.

 

2.Zgodnie ze wzorem umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 819083

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała