ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
06 listopada 2017, 08:09

 

Boguchwała, dnia  03-11-2017  roku

WO-ZP.271.29.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała:

Zadanie 1: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od dz. 2213/1 do 2213/3 w Boguchwale

Zadanie 2: Oświetlenie drogi lokalnej na dz. 1088 w Boguchwale

Zadanie 3: Oświetlenie drogi nr 1128 oraz 1152 w Nosówce

Zadanie 4: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Mogielnicy”

 

Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynoszą:

Zadanie 1: 35 700,49 zł brutto

Zadanie 2: 40 200,34 zł brutto

Zadanie 3: 75 512,93 zł brutto

Zadanie 4: 120 697,44 zł brutto

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności
  3. Gwarancja

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %

  1.  

Elres Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 4

35-105 Rzeszów

Zadanie 4: 114 513,00 zł brutto

 

 

60 miesięcy

1.Termin rozpoczęcia – do 7 dni od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia –20.12.2017 r.

2.Zgodnie ze wzorem umowy

3. Zgodnie z ofertą

  1.  

FHU Inside Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

ul. Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

Zadanie 1: 72 000,00 zł brutto

 

 

Zadanie 2:

92 000,00 zł brutto

 

Zdanie 3: 77 000,00 zł brutto

 

Zadanie 4:

121 000,00 zł brutto

 

5 lat

 

 

 

 

5 lat

 

 

 

5 lat

 

 

 

5 lat

1.Termin rozpoczęcia – do 7 dni od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia –20.12.2017 r.

2.Zgodnie ze wzorem umowy

3. Zgodnie z ofertą

  1.  

Firma Handlowo-Usługowa „Elektro-złącz” Agnieszka Pytel

Ul. Świętosława 179a

39-200 Dębica

Zadanie 1:

28 390,28 zł brutto

 

 

 

60 miesięcy

1.Termin rozpoczęcia – do 7 dni od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia –20.12.2017 r.

2.Zgodnie ze wzorem umowy

3. Zgodnie z ofertą

  1.  

Antares – Adam Antonik S.J.

ul. Langiewicza 22

35-085 Rzeszów

Zadanie 2:

115 866,00 zł brutto

 

Zadanie 3:

73 062,00 zł brutto

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

60 miesięcy

1.Termin rozpoczęcia – do 7 dni od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia –20.12.2017 r.

2.Zgodnie ze wzorem umowy

3. Zgodnie z ofertą

 

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała