BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska a
data publikacji: 30-04-2007 | 11:01
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 10:37
„Wyposażenie szkolnych pracowni (2 części) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”
03 października 2019
Informacja o otwarciu ofert |więcej »»»
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389
03 października 2019
więcej »»»
Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"
13 września 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce, działka 389
09 września 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Wyposażenie szkolnych pracowni (9 części) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała"
03 września 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Nosówka, dz. o nr ewid. 101/1, 122/1, 121/1, 120/1, 119/4, 118/1, 117/1, 116/1, 136/2, 136/1, 135/1, 134/1; Nosówka, dz. o nr ewid. 1392
02 września 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA z funkcją ograniczania stref skażeń. Samochód dla OSP w Niechobrzu
27 sierpnia 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
BUDOWA OŚWIETLENIA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA, DZ. 1804
08 sierpnia 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”
02 sierpnia 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa oświetlenia Drogi Krajowej nr 9 na działkach o nr 1697/1 w miejscowości Lutoryż oraz nr 1618/4, 2017, 1624/30 w miejscowości Boguchwała
31 lipca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych, z następującym podziałem na zadania częściowe: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”; Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw w Nosówce”
29 lipca 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Wyposażenie szkolnych pracowni (21 części) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała
19 lipca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
PRZEBUDOWA BOISKA PRZYSZKOLNEGO W NOSÓWCE
16 lipca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego trans-portu publicznego na terenie ROF
09 lipca 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Racławówce, dz. 1262/1
01 lipca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych: Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce” Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych- budowa placu zabaw w Nosówce”
28 czerwca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2020-2021, polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Boguchwała
20 czerwca 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała"
30 maja 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała – „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim Boguchwała” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.
17 maja 2019
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Szkolenia dla nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała"
30 kwietnia 2019
korespondencja |wyniki postępowania |więcej »»»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 765441

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo