Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

polska  angielska
data publikacji: 05-09-2017 | 07:40data ostatniej modyfikacji: 05-09-2017 | 07:40Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
05 września 2017
  1. Przedmiot zamówienia -  „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu położonego m. Boguchwała określonego na załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale nr XLI.506.2017 z dnia 25 maja 2017 r.”:
  2. Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 14.07. 2017 r. do dnia 21.07.2017 r do godz. 15 . 
  3. Kryteria wyboru oferty – cena 80%, termin 20%, termin wykonania przedmiotu zamówienia – podany w miesiącach ( 20%). Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 100 pkt w tym okres realizacji zamówienia oceniamy w następujący sposób: do 9 miesięcy – 20pkt , od 9- 11 miesięcy – 15 pkt.
  4. Zestawienie ofert:

URBLEX MARCIN ROSEGNAL

32-852 Dębno 250

Kwota : Brutto: 27.675,00 podatek VAT- 5.175,00 zł

Termin wykonania zamówienia 11 miesięcy.

PAWEŁ PIZŁO

37-450 Stalowa Wola ul. Narutowicza 2/6A

Kwota : Brutto: 28.044,00 podatek VAT- 5.244,00 zł

Termin wykonania zamówienia 9miesięcy.

Uzasadnienie  unieważnienia – cena z oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający zarezerwował w budżecie na wykonanie przedmiotowego zadania

Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała