BIP

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

polska  angielska a
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
data publikacji: 25-08-2010 | 12:02
data ostatniej modyfikacji: 09-01-2019 | 13:38
Opróźnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Boguchwała w 2019 roku
28 grudnia 2018
wyniki postępowania |więcej »»»
Utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Boguchwała w 2019 roku
28 grudnia 2018
wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe "Gospodarz sołectwa"
05 grudnia 2018
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Gospodarz sołectwa Nosówka
27 lipca 2018
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów do przeprowadzenia działania informacyjno-promocyjnego wchodzącego w skład projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów” w ramach działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
02 maja 2018
więcej »»»
Zapytanie ofertowe Defibrylator, Torba ratownicza.
06 kwietnia 2018
więcej »»»
Zapytanie ofertowe "Gospodarz solectwa"
04 kwietnia 2018
więcej »»»
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
05 września 2017
więcej »»»
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
05 września 2017
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Boguchwała w ramach Utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej”
17 lipca 2017
wyniki postępowania |więcej »»»
Liczba odwiedzin: 720344

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo