Podstawy prawne 

polska  angielska
data publikacji: 24-04-2020 | 13:09data ostatniej modyfikacji: 12-01-2023 | 09:57

Podstawy prawne:

-  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946),

-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 324),

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57),

- Uchwała Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 21 stycznia 2016 r., Nr XIX.225.2016  w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Boguchwała  ze zmianami,

- Zarządzenie  Nr 109.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 kwietnia 2019 roku, w sprawie organizacji przyjmowania  skarg oraz wniosków w Urzędzie Miejskim w   Boguchwale.

 

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała