Geodezja i gospodarka nieruchomościami 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Zespół ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Wniosek o rozgraniczenie
Wymagane dokumenty:
- Wniosek o rozgraniczenie - Załącznik graficzny – kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granicy będącej przedmiotem rozgraniczenia
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale, Biuro Obsługi Klienta (parter) Załatwianie sprawy: Referat Mienia Gminy i Planowania Przeestrzennego, I piętro pok. nr 15, tel. 17-87-55-241
Opłaty:
Opłata skarbowa 10 zł.
Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U.2020.276 j.t./
Inne informacje:
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
pobierz pliki:
 
Wniosek o rozgraniczenie [28 KB] 264_wniosek_o_rozgraniczenie.doc
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania [28 KB] 264_oswiadczenie.doc
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1096468

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała