Geodezja i gospodarka nieruchomościami 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Zespół ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Wniosek o podział nieruchomości
Wymagane dokumenty:
- Wniosek o podział nieruchomości - Wstępny projekt podziału nieruchomości - Wypis z ewidencji gruntów - Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW lub oświadczenie o własności nieruchomości) - Decyzja o warunkach zabudowy - Protokół z przyjęcia granic - Wykaz zmian gruntowych - Mapa z projektem podziału
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale, Biuro Obsługi Klienta (parter) Załatwianie sprawy: Referat Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego, I piętro pok. nr 22, tel. 17-87-55-270
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020.65 tj. ze zm./
Inne informacje:
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
pobierz pliki:
 
Wniosek o podział działki [28 KB] 214_wniosek_o_podzial_dzialki_-_wzor.doc
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki [23 KB] 214_wniosek_o_wydanie_decyzji_-_wzor.doc
Oświadczenie [28 KB] 214_oswiadczenie.doc
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała