Geodezja i gospodarka nieruchomościami 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Zespół ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale, Biuro Obsługi Klienta (parter) Załatwianie sprawy: Referat Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego, II piętro pok. nr 35, tel. 17-87-55-270
Opłaty:
brak opłat
Termin i sposób załatwiania:
W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku
Podstawa prawna:
Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U.2020.2052 j.t./ Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2021.735 j.t./ Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej /Dz.U.2021.214 j.t./ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologiii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów /Dz.U.2021.1368/
 
pobierz plik:
 
[19 KB] 213_wniosek_nr_porzadkowy.docx
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała