Ewidencja ludności 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna : WNIOSKI
REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
Wymagane dokumenty:
Wniosek o dodanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych do RDK składa się do organu dowolnej gminy, który ma dostęp do RDK.
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale ; Referat Spraw Obywatelskich; Boguchwała, ul. Suszyckich 33;parter pok. nr 1; tel. 17 87 55 213
Opłaty:
Brak opłaty.
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek o dodanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych do RDK składa pełnoletni obywatel posiadający numer ewidencyjny PESEL. Dodanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych do RDK można złożyć na wniosku o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych / o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych / o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych lub na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK. By potwierdzić przy urzędniku: dodanie/aktualizację numeru telefonu - wymagane jest posiadanie przy sobie telefonu komórkowego, dodanie/aktualizację adresu e-mail - wymagane jest posiadanie dostępu do poczty elektronicznej. lub 24 godziny od momentu otrzymania smsa na samodzielne dokończenie rejestracji danych kontaktowych w RDK poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/potwierdz-swoje-dane-kontaktowe-w-rejestrze-danych-kontaktowych-rdk
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2294). Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 19 grudnia 2019 r. w sprawie Rejestru Danych Kontaktowych ( Dz.U.2019.2467 ).
 
pobierz plik:
 
[79 KB] 299_dane_do_rejestru_danych_kontaktowych.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała