Ewidencja ludności 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna : WNIOSKI
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
Wymagane dokumenty:
Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Od 1 marca 2015 r. istnieje możliwość wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę droga elektroniczną. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany na platformie e-PUAP.
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale; Referat Spraw Obywatelskich; Boguchwała, ul. Suszyckich 33; parter pok. nr 1; tel. 17 87 55 213
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu, nie podlega opłacie
Termin i sposób załatwiania:
Niezwłocznie po złożeniu formularza.
Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U.2022.1191 t.j.) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 
pobierz pliki:
 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego [419 KB] 245_wymeldowanie_pob_stal.pdf
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego [330 KB] 245_wymeldowanie_pob_czas.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała