Ewidencja ludności 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna : WNIOSKI
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH
Wymagane dokumenty:
-Wypełniony wniosek o udostępnienie danych -Dokumenty potwierdzające interes prawny -W przypadku pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale; Referat Spraw Obywatelskich; Boguchwała, ul. Suszyckich 33; parter pokój nr 1 tel. 17 8755213
Opłaty:
-opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców (dane dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem) wynosi 31 zł-
Termin i sposób załatwiania:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania drogą korespondencyjną - w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku.
Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U.2021.510 t.j.) , -ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych -rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego. -rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi . -rozporządzenie z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL -rozporządzenie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi -ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j.)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Inne informacje:
Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu faktycznego lub interesu prawnego. W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać podstawę prawną, z której wywodzi uprawnienie do żądania udostępnienia danych innej osoby, i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej, trwające postępowanie sądowe. Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
pobierz plik:
 
[206 KB] 203_wniosek_udostepnienie_danych.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała