Ewidencja ludności 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
KLAUZULA INFORMACYJNA
Rejestr wyborców
rejestr wyborców deklaracja
Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych*/ o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych*/ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych*
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWNIU NA DRUKU WIELOJĘZYCZNYM
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE.
Liczba odwiedzin: 862624

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała