USC 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Wymagane dokumenty:
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zameldowania jubilatów, zgłoszenia można dokonać : •osobiście przez zainteresowane osoby, •drogą korespondencyjną , zgłoszeń w imieniu Jubilatów mogą także dokonywać ich rodziny szczegółowe informacje pod nr.tel 17 8755212
Opłaty:
brak
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 138). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
nie dotyczy
 
pobierz pliki:
 
[37 KB] 304_jubileusz_50_lecia.doc
[42 KB] 304_nadanie_medalu.doc
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała