USC 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zaświadczenia, -dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, -ważny dowód osobisty – do wglądu,
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale (parter, pokój nr 2), tel: 87-55-212
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 38 zł. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł. Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej
Termin i sposób załatwiania:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego. Osoby uprawnione: Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą. Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U.2021.709 t.j. z dnia 2021.04.16 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy:
w przypadku odmowy wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,kierownik powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie.
 
pobierz plik:
 
[44 KB] 208_zaswiadczenie_poza_granicami_rp.doc
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała