USC 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek, - dowód osobisty do wglądu, - potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale (parter, pokój nr 2), 87-55-212
Opłaty:
Opłata skarbowa: - odpis skrócony aktu– 22 zł, - odpis zupełny aktu– 33 zł, w przypadku braku dokumentu- zaświadczenie o braku księgi lub aktu - 24 zł. Pełnomocnictwo - 17 zł (udzielone: wstępnym, zstępnym , rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej).
Termin i sposób załatwiania:
Po złożeniu wniosku na miejscu – do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U.2021.709 t.j. z dnia 2021.04.16
Inne informacje:
Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.
 
pobierz pliki:
 
[16 KB] 176_wydanie_odpisu_asc.docx
[14 KB] 176_pełnomocnictwo.docx
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1104604

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała