Podatki 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : Deklaracje podatkowe
Deklaracje osób prawnych na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.
Nagówek:
Deklaracje podatkowe dla osób prawnych (oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości razem z osobami prawnymi).
Wymagane dokumenty:
W związku ze zmianami ustawowymi gminy utraciły prawo do uchwalania wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Od 01 lipca 2019 roku obowiązują formularze ustawowe wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów. Do pobrania na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1
Miejsce złożenia dokumentu:
Burmistrz Boguchwały, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta (parter) Referat Podatków i Opłat Lokalnych (I piętro, pok. 21) 17-87-55-231/232
Termin i sposób załatwiania:
Obowiązek złożenia rocznej deklaracji: na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, na podatek rolny oraz leśny do dnia 15 stycznia każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Obowiązek skorygowania wcześniej złożonej deklaracji w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1010931

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała