Budownictwo 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Boguchwała
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego, planie rewitalizacji....
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Boguchwała
Liczba odwiedzin: 1009358

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała