Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 12-03-2021 | 12:40data ostatniej modyfikacji: 12-03-2021 | 12:40
Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia stacji bazowej w Niechobrzu12 marca 2021

Starosta Rzeszowski informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr ewid. 2106/4 w miejscowości Niechobrz gm. Boguchwała.

Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała