Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 21-10-2021 | 14:48
Obwieszczenie - ustalenie lokalizacja inwestycji celu publicznego w miejscowości Boguchwała, gm. Boguchwała 21 października 2021

Ustalenie lokalizacja inwestycji celu publicznego Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguchwała, gm. Boguchwała   

Obwieszczenie - ustalenie lokalizacja inwestycji celu publicznego w miejscowości Racławowka, gm. Boguchwała 15 października 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w m.Racławówka   

Obwieszczenie - ustalenie lokalizacja inwestycji celu publicznego w miejscowości Nosówka, gm. Boguchwała 15 października 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w m. Nosówka   

Obwieszczenie - ustalenie lokalizacja inwestycji celu publicznego w miejscowości Racławowka, gm. Boguchwała 15 października 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w m. racławówka   

Obwieszczenie- budowa sieci gazowej i przyłącza gaz. dla budynku mieszkalnego w m. Niechobrz gm. Boguchwała. 14 października 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w m. Niechobrz   

Obwieszczenie - ustalenie lokalizacja inwestycji celu publicznego w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała 14 października 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w m. Lutoryż.   

Obwieszczenie - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Boguchwała. 14 października 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. rozbudowa sieci wodociągowej w m. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przełącza gazowego w m. Zarzecze. 13 października 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w m.Zarzecze.   

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia stacji bazowej w Niechobrzu 12 marca 2021

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę   

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej w Lutoryżu 21 stycznia 2021

Informacja o wszczęciu postępowania   

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I 04 stycznia 2021

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I GML   

Dane przestrzenne zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu p. w Kielanówce 30 grudnia 2020

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu p. w Kielanówce- dane przestrzenne GML   

Dane przestrzenne - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka 30 grudnia 2020

Dane przestrzenne - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka Racławówka etap II GML    

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gspodarstwa Wodnego Wody Polskie 16 października 2020

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych   

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko 24 września 2020

Obwieszczenie    

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium - Boguchwała ul.Kwiatkowskiego 24 września 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała dla terenu przy ul. Kwiatkowskiego w Boguchwale.   

Liczba odwiedzin: 922513

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała