BIP

Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 18-04-2019 | 00:05
Obwieszczenie - "Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Zgłobniu, dz. 2505"
16 kwietnia 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Zgłobniu, dz. 2505".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa wiaty zlokalizowanej przy ścianie budynku Domu Ludowego, budowa 23 miejsc postojowych przy DL w Zgłobniu
15 kwietnia 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa wiaty zlokalizowanej przy ścianie budynku Domu Ludowego, budowa 23 miejsc postojowych przy DL w Zgłobniu   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Boguchwale
15 kwietnia 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej w Boguchwale   więcej »»»

Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu parku podworskiego...w miejscowości Zgłobień
12 kwietnia 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: zagospodarowanie terenu parku podworskiego...w miejscowości Zgłobień   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Mogielnicy
11 kwietnia 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Mogielnicy   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu
10 kwietnia 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu   więcej »»»

Obwieszczenie - rozbudowa sieci wodociągowej w Lutoryżu
08 kwietnia 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: rozbudowa sieci wodociągowej w Lutoryżu   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Racławówce
01 października 2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej" w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017
24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   więcej »»»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   więcej »»»

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce.   więcej »»»

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
15 listopada 2017

obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji z dnia 26 października 2017 r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
30 października 2014

OBWIESZCZENIE Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w BOGUCHWALE, LUTORYŻU I ZARZECZU    więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych do dwóch budynków mieszkalnych w Lutoryżu, gm. Boguchwała
06 czerwca 2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych do dwóch budynków mieszkalnych w Lutoryżu, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała
29 kwietnia 2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Woli Zgłobieńskiej.
28 lutego 2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Woli Zgłobieńskiej.   więcej »»»

Obwieszczenie - rozbudowa sieci gazowej w m. Kielanówka, gm. B-ła
05 września 2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "sieć gazowa średniego ciśnienia - rozbudowa sieci istniejącej" w m. Kielanówka, gm. B-ła.   więcej »»»

Obwieszczenie - sieć gazowa średniego ciśnienia - rozbudowa sieci istniejącej w Zgłobniu
30 lipca 2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „sieć gazowa średniego ciśnienia z przyłączem gazowym – rozbudowa sieci istniejącej” na dz. nr ew. 968, 1077, 1145/2 w Zgłobni   więcej »»»

Obwieszczenie - sieć gazowa średniego ciśnienia - rozbudowa sieci istniejącej w Boguchwale
22 lipca 2013

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn. sieć gazowa średniego ciśnienia - rozbudowa sieci istniejącej w Boguchwale   więcej »»»

Obwieszczenie - sieć gazowa średniego ciśnienia - rozbudowa sieci istniejącej w Racławówce
11 czerwca 2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "sieć gazowa średniego ciśnienia - rozbudowa sieci istniejącej" na dz. nr 1253, 1248/2 położonych w Racławówce, gm. B-ła.   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 713135

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo