BIP

Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 13:34
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego i przyłącza w Racławówce.
11 października 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego i przyłącza w Racławówce".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy dla budynków mieszkalnych w Mogielnicy
11 października 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i przyłączy dla budynków mieszkalnych w Mogielnicy" gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza
10 października 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.38.2019 dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem z miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska (...)   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego w Nosówce
08 października 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego w Nosówce".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego w Woli Zgłobieńskiej
07 października 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego w Woli Zgłobieńskiej"   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci nN oświetlenia drogowego o napięciu nie wyższym niż 1 kV
04 października 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn..: budowa sieci nN oświetlenia drogowego o napięciu nie wyższym niż 1 kV w Lutoryżu, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego w Mogielnicy
03 października 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego w Mogielnicy".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego w Woli Zgłobieńskiej
03 października 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego w Woli Zgłobieńskiej".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego w Woli Zgłobieńskiej
03 października 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego w Woli Zgłobieńskiej".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w miejscowości Zgłobień
02 października 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych" w miejscowości Zgłobień.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa napowietrznej sieci nN oświetlenia drogowego o napięciu nie wyższym niż 1 kV
30 września 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa napowietrznej sieci nN oświetlenia drogowego o napięciu nie wyższym niż 1 kV" w miejscowości Wola Zgłobieńska.   więcej »»»

Obwieszczenie
27 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w m. Boguchwała - etap I    więcej »»»

Obwieszczenie
27 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Boguchwała -etap I   więcej »»»

Obwieszczenie
20 sierpnia 2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka - Racławówka etap II.    więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej
07 sierpnia 2019

Budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
18 lipca 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu Boguchwała - Wisłoczysko   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu
29 maja 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017
24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   więcej »»»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   więcej »»»

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce.   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 765432

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo