Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 27-01-2023 | 07:50
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 2010, 2011/2, 2011/1, 2012 w miejscowości Boguchwała 27 stycznia 2023

Została wydana decyzja inwestycji celu publicznego na działkach nr 2010, 2011/2, 2011/2, 2012 w miejscowości Boguchwała.   

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działkach w miejscowości Lutoryż 20 stycznia 2023

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym ''na działkach w miejscowości Lutoryż   

Przebudowa sieci wodociągowej fi 250 na odcinku od ZUW w Rzeszowie do ul. Technicznej w Boguchwale 13 stycznia 2023

Zostało wszczęte postanowienie w sprawie inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą : Przebudowa sieci wodociągowej fi 250 na odcinku od ZUW w Rzeszowie do ul. Technicznej w Boguchwale    

Budowa zbiorników magazynowania wody pitnej oraz pompownią wody i sieciami wodociagowymi na działce nr 478/2 w Kielanówce 05 stycznia 2023

Został zmieniony zakres inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Inwestor zmienił nazwę inwestycji na : ,,Budowa zbiorników magazynowania wody pitnej oraz pompownią wody i sieciami wodociągowymi ''w m. Kielanówce   

Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury na działce nr 420/1 w Zarzeczu 02 stycznia 2023

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Zarzeczu''   

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa dot. rozbudowy i budowy drogi gminnej łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową 07 grudnia 2022

Została wydana decyzja w dniu 29.11.2022 znak: AR.6740.68.82.2021.BS68 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową''.   

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid.2010, 2011/2, 2011/1, 2012 w miejscowości Boguchwała 06 grudnia 2022

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego na działkach nr.ewid. 2010, 2011/2, 2011/1, 2012 w miejscowości Boguchwała    

Budowa zbiorników magazynowania wody pitnej wraz z pompownią wody i przyłączami w miejscowości Kielanówka, gm. Boguchwała 01 grudnia 2022

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa zbiorników magazynowania wody pitnej wraz z pompownią wody i przyłączami'' w Kielanówce   

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa dot. rozbudowy i budowy drogi gminnej łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową 24 listopada 2022

Został zmieniony wniosek w zakresie nazwy inwestycji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową''.   

Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż, gmina Boguchwała 21 listopada 2022

Zostało wydane Postanowienie znak: RMP.6733.35.7.2022 o sprostowaniu omyłki zawartej w decyzji znak: RMP.6733.35.6.2022 z dnia 28.10.22 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w ramach projektu ,, Budowy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej'' 15 listopada 2022

Obwieszczenie zawiadamiające o wniesieniu odwołań od decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 października 2022 r. znak: N-VIII.747.2.15.2022 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w kilometrze od 11,060 do 11,850 linii kolejowej nr 106   

Obwieszczenie MPZP Cmentarz Boguchwała 03 listopada 2022

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Boguchwała".   

Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż, gmina Boguchwała 28 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: ,,Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż'' na terenie części działek nr ewid. 1548/3, 1548/4, 1548/5, 1702/2 w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała   

Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała 28 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie stanowiącym część działek nr ewid 1315,1701 w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała   

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Lutoryż, gm. Boguchwała 26 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:,,Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Lutoryż-Rędziny'' w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała   

Budowa infrastruktury kolejowej realizowana w ramach projektu ,, Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej''w Lutoryżu 25 października 2022

Została wydana decyzja przez Wojewodę Podkarpackiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji w ramach projektu ,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej'' linii kolejowej nr 106   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Nosówka , gm. Boguchwała 11 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ''na terenie inwestycji części działek 1453,1454 w miejscowości Nosówka   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Lutoryż , gm. Boguchwała 11 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,, Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia '' na terenie części działek nr. ewid. 1203/6,1738/3,1203/5,1737,1232/2,1232/3,1234/1 w Lutoryżu   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mogielnica, gm. Boguchwała 11 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą ,, Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia '' na terenie inwestycji stanowiącym część działek nr ewid. 108/3, 108/2, 108/1 w miejscowości Mogielnica   

Obwieszczenie- II ZMIANA MPZP BOGUCHWAŁA - CENTRUM 27 września 2022

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Centrum.   

Liczba odwiedzin: 1036054

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała