Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 28-07-2021 | 00:05
Obweiszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zgłobieńska. 27 lipca 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Zgłobieńskiej, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Lutoryż. 26 lipca 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Zarzecze. 26 lipca 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Zarzecze, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Niechobrz. 26 lipca 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Niechobrz, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Niechobrz oraz Mogielnica. 26 lipca 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Niechobrz oraz Mogielnica, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych w miejscowości Niechobrz. 26 lipca 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych w miejscowości Niechobrz, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 23 lipca 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. przebudowa i budowa sieci gazowej s/c przy osiedlu Bzianka w Rzeszowie oraz w Nosówce    

Obwieszczenie - budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem przy przystanku osobowym Wisłoczanka w Zarzeczu. 19 lipca 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem przy przystanku osobowym Wisłoczanka w Zarzeczu.   

Obwieszczenie - budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz sieci oświetlenia terenu przy stacji kolejowej Boguchwała. 19 lipca 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz sieci oświetlenia terenu przy stacji kolejowej Boguchwała.   

Obwieszczenie - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz sieci oświetlenia terenu przy przystanku w Lutoryżu. 19 lipca 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz sieci oświetlenia terenu przy przystanku w Lutoryżu   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Niechobrz. 15 lipca 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Niechobrz, gm. Boguchwała.   

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia stacji bazowej w Niechobrzu 12 marca 2021

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę   

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 09 marca 2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Boguchwała przy ul.Technicznej.    

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej w Lutoryżu 21 stycznia 2021

Informacja o wszczęciu postępowania   

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I 04 stycznia 2021

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I GML   

Dane przestrzenne zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu p. w Kielanówce 30 grudnia 2020

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu p. w Kielanówce- dane przestrzenne GML   

Dane przestrzenne - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka 30 grudnia 2020

Dane przestrzenne - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka Racławówka etap II GML    

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gspodarstwa Wodnego Wody Polskie 16 października 2020

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych   

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko 24 września 2020

Obwieszczenie    

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium - Boguchwała ul.Kwiatkowskiego 24 września 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała dla terenu przy ul. Kwiatkowskiego w Boguchwale.   

Liczba odwiedzin: 906200

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała