BIP

Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 25-06-2019 | 00:05
Obwieszczenie - budowa linii kablowej nN 0,4 kV do wykonania oświetlenia parkowego dla chodników (...) w Boguchwale
19 czerwca 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowej nN 0,4 kV do wykonania oświetlenia parkowego dla chodników (...) w Boguchwale"   więcej »»»

Obwieszczenie - zagospodarowanie parku podworskiego (...) w Zgłobniu
17 czerwca 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: zagospodarowanie parku podworskiego (...) w Zgłobniu.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Mogielnicy
11 czerwca 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Mogielnicy   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu
29 maja 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017
24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   więcej »»»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   więcej »»»

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce.   więcej »»»

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
15 listopada 2017

obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji z dnia 26 października 2017 r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
30 października 2014

OBWIESZCZENIE Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w BOGUCHWALE, LUTORYŻU I ZARZECZU    więcej »»»

OGŁOSZENIE
23 kwietnia 2013

Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała.    więcej »»»

Liczba odwiedzin: 729793

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo