Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 05-09-2022 | 15:25
Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała 05 września 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:,,budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż'' na terenie części działek nr ewid. 1548/3, 1548/4, 1548/5, 1702/2 w Lutoryżu   

Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż, gmina Boguchwała 05 września 2022

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: ,, budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż'' na terenie części działek nr ewid. 1315,1701 w Lutoryżu   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowości Nosówka, gm. Boguchwała 24 sierpnia 2022

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:,, budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia '' w miejscowości Nosówka.   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Lutoryżu, gm. Boguchwała 24 sierpnia 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,, budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia'' w miejscowości Lutoryż   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Mogielnicy, gm. Boguchwała 24 sierpnia 2022

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,, budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia '' na terenie Mogielnicy   

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Lutoryż, gm. Boguchwała 24 sierpnia 2022

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,, Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Lutoryż Rędziny''    

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutoryż, gmina Boguchwała. 22 sierpnia 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p. n. : " Budowa sieci wodociągowej" na części działek nr ewid.: 1356/3, 1356/1, 1357/1, 1359, 1708, 1363 w m. Lutoryż, gm. Boguchwała.   

Budowa sieci wodociągowej w m. Boguchwała 18 sierpnia 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej" na działkach nr ewid. 1329/8, 1329/7, 2218, 1317/1, 1317/2, 1316 w m. Boguchwała gm. Boguchwała.   

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Nosówka i Racławówka, gm. Boguchwała 28 lipca 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p. n.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych" w m. Nosówka i Racławówka, gm. Boguchwała.    

Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Lutoryż i Boguchwała 28 lipca 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji ,, budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Lutoryż i Boguchwała    

Została wydana decyzja na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zgłobieńska gm. Boguchwała 27 lipca 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p. n.: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zgłobieńska, gmina Boguchwała.   

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racławówka gm. Boguchwała 27 lipca 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Artura Sieradzkiego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 1116/2,1115/7,1115/6,1036/5,1036/15 położonych w miejscowości Racławówka   

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała. 01 lipca 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego p. n.: "Budowa sieci wodociągowej" na dz. nr ewid.: 1356/3, 1356/1, 1357/1, 1359, 1708, 1363 położonych w m. Lutoryż, gm. Boguchwała.    

Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr ew.: 1329/8,1329/7,2218,1317/1,1317/2,1316 w m. Boguchwała 27 czerwca 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p. n.: "Budowa sieci wodociągowej" na dz. nr ew.: 1329/8, 1329/7, 2218, 1317/1, 1317/2, 1316 w m. Boguchwała.    

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce gm. Boguchwała 22 czerwca 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1116/2,1115/7,1115/6,1036/15 w miejscowości Racławówka   

Budowa tłoczni ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w Boguchwale 21 czerwca 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej :,, Budowę tłoczni ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w Boguchwale'' na działce nr 399/18 w Boguchwale   

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zgłobieńska, gm. Boguchwała. 14 czerwca 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji p.n.:"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na dz. nr 963,964,962,970/7,970/8,970/9,970/10,970/11,980,982/1 w m.Wola Zgłobieńska   

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w m. Nosówka i m. Racławówka 13 czerwca 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do bud. mieszkalnych" w Nosówce i Racławówce, gm. Boguchwała   

Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Lutoryż i Boguchwała 10 czerwca 2022

Zmiana zakresu wniosku przez Inwestora. Zmiany dotyczą nazwy oraz działek objętych wnioskiem.   

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niechobrz 09 czerwca 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niechobrz.   

Liczba odwiedzin: 994124

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała