BIP

Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 12-12-2019 | 12:11
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała.
12 grudnia 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Mogielnicy, gm. Boguchwała.
11 grudnia 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Mogielnicy, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczeniie - budowa napowietrznej sieci nN oświetlenia drogowego w Woli Zgłobieńskiej.
06 grudnia 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "budowa napowietrznej sieci nN oświetlenia drogowego o napięciu nie wyższym niż 1 kV w Woli Zgłobieńskiej.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Nosówka.
04 grudnia 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Nosówka.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Lutoryż.
03 grudnia 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Lutoryż.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Boguchwale.
14 listopada 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Boguchwale.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Mogielnicy.
08 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Mogielnica, gm. Boguchwała".   więcej »»»

Obwieszczenia - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu.
30 października 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu".   więcej »»»

Obwieszczenie
27 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w m. Boguchwała - etap I    więcej »»»

Obwieszczenie
27 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Boguchwała -etap I   więcej »»»

Obwieszczenie
20 sierpnia 2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka - Racławówka etap II.    więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej
07 sierpnia 2019

Budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
18 lipca 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu Boguchwała - Wisłoczysko   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu
29 maja 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017
24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   więcej »»»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   więcej »»»

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce.   więcej »»»

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
15 listopada 2017

obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji z dnia 26 października 2017 r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
30 października 2014

OBWIESZCZENIE Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w BOGUCHWALE, LUTORYŻU I ZARZECZU    więcej »»»

OGŁOSZENIE
23 kwietnia 2013

Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała.    więcej »»»

Liczba odwiedzin: 783816

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo