Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 13-02-2020 | 11:01
Obwieszczenie - budowa instalacji radiokomunikacyjnej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. nr BT_22483_BOGUCHWAŁA_DWA 13 lutego 2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. nr BT_22483_BOGUCHWAŁA_DWA na działce nr ewid. 973/5 w Boguchwale.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu. 10 lutego 2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu"   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Boguchwale. 14 listopada 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Boguchwale.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Mogielnicy. 08 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Mogielnica, gm. Boguchwała".   

Obwieszczenia - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu. 30 października 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu".   

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej 07 sierpnia 2019

Budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska   

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 18 lipca 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu Boguchwała - Wisłoczysko   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu 29 maja 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu   

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017 24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017 24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017 24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce.   

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 15 listopada 2017

obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji z dnia 26 października 2017 r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r.    

OBWIESZCZENIE 30 października 2014

OBWIESZCZENIE Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w BOGUCHWALE, LUTORYŻU I ZARZECZU    

OGŁOSZENIE 23 kwietnia 2013

Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała.    

Liczba odwiedzin: 807172

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała