Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 26-05-2022 | 13:49
Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN- 15 kV w m.Boguchwała, gm.. Boguchwała. 26 maja 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: "Budowa odcinka sieci wysokoenergetycznej kablowej SN-15 kV" na terenie dz. nr ewid.: 1677/5, 1679, 2228, 1726/10, 1778, 1733 położonych w m. Boguchwała.   

Obwieszczenie- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zgłobieńska, gm. Boguchwała. 25 maja 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:" Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" w m. Wola Zgłobieńska, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie-budowa pompowni ścieków wraz z infrastrukturą w m. Boguchwała 20 maja 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: "Budowa pompowni ścieków wraz z infrastrukturą" na terenie działki nr ewid.: 1864/1, położonej w m. Boguchwała, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie- budowa tłoczni ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Boguchwała, gm. Boguchwała 13 maja 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p. n.:" Budowa tłoczni ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w Boguchwale" w m. Boguchwała, gm. Boguchwała   

Obwieszczenie- przebudowa i budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami gazu w m. Lutoryż,m. Boguchwała, gm. Boguchwała 13 maja 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:" przebudowa i budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami gazu w miejscowości Lutoryż II Etap" w m. Lutoryż, m. Boguchwała gm. Boguchwała   

Obwieszczenie- budowa infrastruktury liniowej w miejscowości Kielanówka gm. Boguchwała 11 maja 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p. n.: „Infrastruktura liniowa” na terenie działek nr ewid. 627/4 ,627/22 ,627/15 , położonych w m. Kielanówka, gm. Bog   

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia stacji bazowej w Niechobrzu 12 marca 2021

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę   

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej w Lutoryżu 21 stycznia 2021

Informacja o wszczęciu postępowania   

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I 04 stycznia 2021

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I GML   

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gspodarstwa Wodnego Wody Polskie 16 października 2020

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych   

Liczba odwiedzin: 970509

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała