Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 22-09-2020 | 13:12
Obweiszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Boguchwała, gm. Boguchwała. 22 września 2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Boguchwała, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku gospodarczego w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała 22 września 2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku gospodarczego w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Mogielnicy - dz. 1166/1 17 września 2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.\"Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Mogielnicy - dz. 1166/1\"w miejscowości Mogielnica, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielanówka gm. Boguchwała. 15 września 2020

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielanówka, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i budynku mieszkalnego w miejscowości Wola Zgłobieńska, gm. Boguchwała. 11 września 2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i budynku mieszkalnego w miejscowości Wola Zgłobieńska, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Niechobrzu, gm. Boguchwała. 09 września 2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej w Niechobrzu, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany planu w m. Kielanówka 07 września 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w m. Kielanówka.    

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium 07 września 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w m. Kielanówka.    

Obwieszczenie o publicznym wyłozeniu projektu zmiany planu Boguchwała - Koreja III- etep I 03 września 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III - etap I   

Obwieszczenie - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Lutoryżu gm. Boguchwała. 03 września 2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Lutoryżu, gm. Boguchwała.   

OBWIESZCZENIE 07 kwietnia 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka - Racławówka - etap II   

OBWIESZCZENIE 07 kwietnia 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium obszaru oznaczonego na załączniku graficznym położonego w m. Kielanówka    

obwieszczenie o przystapieniu do sporzadzenia zmiany miejscowergo planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Koreja III 19 marca 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Koreja III   

Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała